Sídlo autoškoly

Naši žáci si mohou vybrat jednu ze tří lokalit, kde naše /a> funguje. Můžete své znalosti získávat v Holešovicích, na Žižkově nebo na Smíchově. Kde to bude, si sami určíte třeba podle místa bydliště, pracoviště nebo také školy. Kurzy mají teoretickou a praktickou část. V teoretické přípravě se zaměříme na dopravní značky…