Nové zkušenosti

Dnes je veliké množství nejrůznějších možností, jak si nechat udělat prognózu pro náš další život, co nás čeká, co nám hrozí, čemu se máme vyhnout a co naopak máme vyhledávat. Všude je spousta nabídek kartářek, vykladaček z ruky, křišťálové koule, kávové sedliny či zdechliny osla. Ne všechny tyto způsoby ale dávají dobré výsledky. Jednak je to proto, že většina hadaček a vykladaček jsou jenom podvodnice, které z lidí tahají rozumy a peníze. Jednak proto, že ne pro každého se hodí každá metoda.

Co je vhodné

Pokud se zajímáme o výhled do budoucnosti, zejména své, pak jednoznačně nespolehlivější je prastará věda, zvaná astrologie. Vždyť z ní vzešla i dnes mnohem uznávanější astronomie. Jedním z nejstarších systémů je asi ten dálněvýchodní, který vychází z tisícileté tradice. Proto je čínský horoskop jedním z nejuznávanějších.